TOIMIHENKILÖT

Luottamusmies on yhdistyksen ja JHL:n edustaja työpaikalla. Luottamusmiehen pääasiallisena tehtävänä on toimia yhdistyksen edustajana työ- ja virkaehtosopimusten ja työlainsäädännön soveltamisesa koskevissa asioissa ja yleensä työantajan ja työntekijöiden välisiin suhteisiin sekä työpaikan kehtittämiseen liittyvissä asioisssa. Luottamusmiestemme yhteystiedot löytyvät kohdasta luottamusmiehet sekä tarkemmin kohdasta  ammattilliset.