Toiminta

 YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

  

Yhdistyksen tarkoituksena on koota julkisten ja hyvinvointialojen palveluksessa työskentelevät työntekijät ja alalle opiskelevat liiton piiriin. Yhdistys toimii yhdistyksenja liiton sääntöjen ja päätöstenmukaisesti jäsentensä palvelussuhteiden ehtojen jatyöolosuhteiden parantamiseksi heidän ammatillisten, oikeudellisten ja yhteiskunnallisten etujensa edistämiseksi ja laajentamiseksi sekä heidän yhteiskunnallisten valmiuksiensa parantamiseksi.

  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 

- valvoo voimassaolevan työlainsäädännön sekä muiden palvelussuhteisiin

liittyvien säännösten ja sopimusten noudattamista

 

- tekee esityksiä ja solmii paikallisia sopimuksia jäsenistöään koskevista työ- ja virkaehtosopimus-, työympäristö-, yhteistoiminta-asioista ja työelämän kehittämistä sekä muista jäsenistöään koskevista asioista

 

- järjestää kokouksia, koulutus- ja muita vastaavia tilaisuuksia sekä muuta jäsenistölleen suunnattua harrastustoimintaa

 

- harjoittaa tiedotustoimintaa yhdistyksen ja liiton tunnetuksi tekemiseksi

- on yhteistoiminnassa yhdistyksen tavoitteita ja toimintatarpeita tukevien  yhdistysten ja järjestöjen kanssa.