LINKIT

 

 

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto                          http://www.jhl.fi
 

 

 KUNNALLINEN TYÖ- JA VIRKAEHTOSOPIMUS  http://www.kuntatyonantajat.fi/modules/page/show_page~id~F2E9EC801DCF45A38E1C32DF5210C0A1~tabletarget~data_1~MENU_2_activeclicked~C012AE7214D942A5BCEC012DBCED5AB3~MENU_2_open~true~pid~578ADA88F3A24ABE9F16D748636C3D06~layout~kt2006.asp
 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS  http://www.finlex.fi/data/tes/stes3742-PT41Yksosala1003.pdf
Työvoimahallintohttp://www.mol.fi
Kuntien eläkevakuutushttp://www.keva.fi
Kansaneläkelaitoshttp://www.kela.fi
Työväensivistysliittohttp://www.tsl.fi
Lomaliittohttp://www.lomaliitto.fi
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT rywww.pht.fi
Vakuutusturva jäsenille

 

 

Moniin työsuhteessa syntyviin kysymyksiin joudutaan vastauksia hakemaan työ- ja virkaehtosopimuskirjan lisäksi muualta. Esimerkiksi: Mitä kouluttautumismahdollisuuksia on olemassa? Miten aikuisten täydennyskoulutusta tuetaan? Voinko pitää opiskelua varten töistä vapaata.
Tässä käyttöösi muutamia tiedonhakua helpottavia yhteyksiä

Ammatillinen koulutus. Linkki johtaa opetusministeriön Opintoluotsi-palveluun.

Asevelvollisuus (sotilasavustus). Linkki johtaa Kelan sivuille

Etätyö Linkki johtaa Työ- ja elinkeinoministeriön mol.fi-sivuille, joilla on tietoa etätyöhön liittyvistä asioista.

Eläkkeistä yleistä. Linkki johtaa Työelake.fi -palvelun sivuille.

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu. Linkki työsuojelupiirien sivuille.

Kuntoutuksesta. Linkki Kelan kuntoutussivuille.

Opintojen taloudellisesta tukemisesta. Linkki Kelan sivuille.

Opintovapaasta. Linkki Työ- ja elinkeinoministeriön mol.fi-sivuille

Palkkasaatava. Linkki työsuojelupiirien sivuille.

Perhevapaat. Työmarkkinajärjestöjen julkaisu työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta.

Vuorotteluvapaa. Linkki johtaa Työ- ja elinkeinoministeriön mol.fi-sivuille.

Äitiyspäivärahasta ja vanhemmuuden taloudellisesta tukemisesta Linkki Kelan sivuille.

matkavakuutus TURVA

http://www.turva.fi

 

 

 

 

 

 
 
 © 2008 JHL608 ry - Tekninen toteutus Optinet kotisivut